Ekspress Bank – effektive og gunstige løsninger

Square

Reklame: Eksempel eff.rente 15,8 %, 65.000. o/5 år, etb.geb. 950, Tot: 92.354 kr. – Ekspress Bank er en norsk filial av danske Ekspres Bank A/S

Ekspress Bank i Norge har konsesjon til å drive bank og er underlagt samme strenge lover, krav og reguleringer som andre banker i Norge.

Ekspres Bank A/S i Danmark ble etablert i 1987 som resultat av et samarbeide mellom Handelsbanken og Dansk Supermarked. I dag eies Ekspres Bank A/S av BNP Paribas – Personal Finance. BNP Paribas

Personal Finance er representert i over 30 land med mer enn 20.000 ansatte og har omtrent 27 millioner kunder. Gjennom sitt engasjement og sterke fokus på innovasjon og kundeservice har Ekspres Bank A/S opplevd en enorm utvikling innen utlån og behandler i dag i overkant av 400.000 søknader årlig i Norge og Danmark.

Ekspress Bank skal tilby sine kunder effektive og gunstige finansieringsløsninger uten krav til pantesikkerhet. Vi har valgt å tilby et fåtall produkter, slik at vi kan opprettholde en ekspertise og spesialisering innenfor våre produkter, som kommer kundene våre til gode. For øyeblikket tilbyr vi kun EkspressLån, men vi vil senere lansere låneforsikring og kredittkort med samme høye kvalitet og brukervennlighet som EkspressLån.

Du kan søke på våre produkter via Internett. Våre åpningstider er fleksible, slik at vi kan være til stede når du har behov for oss. Vi holder kostnadene nede for kundene våre ved ikke å tilby et filialnett.

Ekspress Banks logo symboliserer en voksende spire med ny energi og idéer. Gjennom bankens kjerneverdier; kundefokus, engasjement og troverdighet, er EkspressBanks målsetning å tilføre en ny dimensjon til det norske bankmarkedet for usikrede lån og kreditter, og støtte opp under bankenes ansvar for å tilby riktige kunder riktig gjeldsbelastning og en sunn økonomi.

Eksempel eff.rente 15,8 %, 65.000. o/5 år, etb.geb. 950, Tot: 92.354 kr.

Klikk her for å lese mer om Ekspress Bank

Klikk her for å søke samlelån i Ekspress Bank