Mer personlig med Svea Finans

Square

Reklame. Eksempel forbrukslån: Effektiv rente 16,64%, 65 000, o/5 år, etabl.geb. 950, totalt: 95 167 – Svea er et privateid konsern som startet sin virksomhet 1981. Forretningsidén var i ugangspunket å håndtere inkasso for et stort selskap

Fra starten til 1986 var det lite trykk på markedsføring av Svea sitt tjenestetilbud.Høsten 1986 ble det opprettet en egen salgsavdeling og kundene strømmet på, selv med bare 8 ansatte.

I 1987 tilbydde Svea Ekonomi tjenester i fakturahåndtering og finansiering. Utvidelsen til dags dato, som skjedde blant annet gjennom oppkjøp, har vært svært sterk. Salget har økt fra 3 MSEK 1986 til 803 MSEK 2010. Antall kunder pr. i dag er rundt 7000 stykker, og selskapet har ca 500 ansatte.

Svea Konsernet er i konstant utvikling. Ved å være lydhøre til markedet og  kunder, sikres det at tjenestetilbudet kontinuerlig fornyes og forbedres. Nye tjenester, mer fornøyde kunder og oppkjøp av selskaper, gjør at Svea har en sterk vekst både i Norden og andre steder i Europa.

Selskapet er i forkant av den teknologiske utviklingen i sin bransje, men tror fortsatt at personlig kontakt er det viktigste av alt – å sette kunden i fokus er selvsagt.

Du kan søke inntil 400.000 som lån uten sikkerhet. Eksempel forbrukslån: Effektiv rente 16,64%, 65 000, o/5 år, etabl.geb. 950, totalt: 95 167.

Klikk her for å lese mer om Svealånet

Klikk her for å søke Svealånet